Sbor dobrovolných hasičů Jenišov s tradicí od roku 1883
Slide 1
SDH Jenišov
Slide 1
SDH Jenišov
Slide 1
SDH Jenišov
Slide 1
SDH Jenišov
Slide 1
SDH Jenišov
Slide 1
Nová podoba zbrojnice
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Dobrovolný spolek hasičů Jenišov je mimo svoji hlavní činnost spočívající v ochraně lidí a majetku aktivním i ve společenském a kulturním dění v obci a významně se věnuje místní mládeži. V roce 2023 slaví dobrovolný spolek hasičů 140 let od svého založení.

Tento významný mezník spolku bude letos slaven akcemi, které jsou koncipovány jako multižánrové. Akce budou probíhat během celého roku ve spolupráci s obcí Jenišov. Začneme výtvarnou soutěží pro děti samozřejmě na téma „hasiči“ pak budeme pokračovat lampiónovým průvodem jako procesí sv. Floriána, patrona hasičů. Největší akcí budou „Jenišovské hasičské oslavy“, kterými kulturní akce v září vyvrcholí. Součástí těchto oslav bude nejenom příjemná zábava, ale také různé soutěže a ukázka hasičské techniky. Jako takovou třešničku na dortu našich oslav 140. výročí existence Sboru dobrovolných hasičů bychom chtěli vydat „Almanach“, který bude mapovat historii i současnost našeho sboru.

Projekt je finančně podporován Karlovarským krajem.

Aktuální informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Jenišov najdete na našem facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/sdhjenisov.cz

Na internetových stránkách SDH Jenišov (www.sdhjenisov.cz) budou převážně informace, které budou spíše obecného rozsahu s cílem zvýšit povědomí o dobrovolných hasičích v Jenišově včetně seznamů členů, ale především to bude portál ke zlepšení prevence proti vzniku požárů.