Sbor dobrovolných hasičů Jenišov s tradicí od roku 1883

O nás

Sbor dobrovolných hasičů byl v Jenišově založen již v roce 1883. V obci, která se připomíná v roce 1390 a několikrát změnila svůj název ( např. Genasen, Genasse, Ganassn, Jhenassen nebo Janessen), který ale odkazuje na formu osobního jména Johan. Od roku 1990 je Jenišov samostatnou obcí, kde se občané živili převážně zemědělsko-hornickou činností, ale dnes jde o moderní obec s více jak 1000 obyvateli a velkým obchodním zázemím pro celý region.

Spolek hasičů, založen 1883. v té době mají Jenišovští hasiči tři jednotky a celkem 43 členů spolku. Předsedou spolku je pan Vinzenz Schirmer, který byl správce místní honitby.

Přihlédneme-li k celkovému počtu obyvatel Jenišova bylo u hasičů více jak 5 % všech obyvatel obce. Spolek byl poměrně bohatý s inventářem v hodnotě 3000 zlatých. Mimo vybavení povozy a nářadím měli hasiči také jednu pojízdnou a jednu přenosnou stříkačku s příslušenstvím. Velícím důstojníkem byl E.Bečvař z Rybář.

Do roku 1945 byl Spolek mimo svojí základní činnost, hašení požárů a zajištování prevence, i velmi aktivní na poli kulturně společenském kdy se bez jeho spoluúčasti nekonal ani jeden bál nebo pomoc při živelných pohromách.

Po roce 1945 se etabloval nový Spolek, který až do roku 1990 šel úspěšně ve stopách prvorepublikového spolku. I když se v této době k běžné činnosti hasičů přidávala pomoc na různých akcích „Z“ a dalších záležitostech příliš nesouvisejících s hasičskou činností, ale taková byla doba.

Dnes je Sbor dobrovolných hasičů instituován od roku 2015 jako pobočný spolek, který zajištuje dobrovolnickou hasičskou činnost, spolupracuje při organizaci kulturních a společenských akcích v obci Jenišov. Zároveň také zajištuje výcvik mladých hasičů. SDH má 27 členů z toho 7 mladých hasičů.

Prapor dobrovolných hasičů Jenišov

Předpokládáme, že krátce po založení spolku, měl spolek svůj prapor, který vystihoval nejenom činnost spolku, ale také charakterizoval místo spolku, jak bylo v té době zvykem. Vhledem k turbulentnímu století, se prapor nedochoval ani na fotografiích nebo kresbách. V roce 2015 bylo rozhodnuto nechat vyrobit prapor nový s těmito základními prvky:

Hlavním grafickým prvkem je postava sv, Floriána jako patrona hasičů, který ochraňuje obce představovanou kapličkou sv. Anny. Svatá Anna je patronkou obce Jenišov. Tento motiv je doplněn hasičským heslem, lipovými listy a trikolórou. Vše je na saténu v purpurové barvě se zlatým olemováním.

Znak dobrovolných hasičů Jenišov

Se znakem to bylo trochu jednodušší než s praporem. Je zachována příležitostná medaile z patinovaného plechu, která byla vydána v roce 1926.

Nový znak dobrovolných hasičů Jenišov vychází z obecného návrhu, kde na překříženými hasičskými žebříky a hasičskou sekerkou se nachází znak obce Jenišov. Znak obce vychází z dlouhodobé příslušnosti obce k Lokti a odkazuje na hornickou činnost v obci.

Více o historii a činnosti Sboru dobrovolných hasičů z Jenišova najdete v „Almanachu“ SDH Jenišov, který byl vydán u příležitosti 140.výročí založení Spolku dobrovolných hasičů v Jenišově.