Sbor dobrovolných hasičů Jenišov s tradicí od roku 1883

SH Čech, Moravy a Slezska