Sbor dobrovolných hasičů Jenišov s tradicí od roku 1883

Znalostní kvíz

SDH Jenišov vyhlašuje v rámci oslav 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Znalostní kvíz

Zaškrtněte písmeno (A,B,C), které považujete za správnou odpověď‘ u každé otázky. Prvních deset nejrychlejších se všemi správnými odpověďmi obdrží věcné ceny od SDH Jenišov.

Kvizu se mohou účastnit jen osoby bydlící trvale v obci Jenišov. Zanechte nám samozřejmě na sebe kontakt abychom se mohli ozvat zpět.

Kvíz ke 140 letům SDH Jenišov

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo
1. Kdy vznikl sbor dobrovolných hasičů v Jenišově?

2. Kdo byl první velitel SDH v Jenišově v době jejího vzniku?

3. Kdy došlo k napojení Jenišova na vlastní vodojem?

4. Jaké vozidlo mají v současnosti JSDH v Jenišově?

5. Co má SDH Jenišov ve znaku?

6. Jaké byla celková hodnota vybavení SDH Jenišov v době vzniku?

7. Do jakého roku byly Tašovice spojeny s Jenišovem?

8. Kolik měl spolek zakládajících členů?

9. Kolik stříkaček měli k dispozici hasiči při založení SDH?

10. Kolik má SDH v současné době mladých hasičů?

11. Spolek byl po celou dobu své působnosti velmi aktivní ve společenské činnosti. V jaké?

12. K čemu sloužila dřevěná nástavba nad střechou hasičské zbrojnice v Jenišově ?

13. Kolik měl Jenišov kolem roku 1930 spolků včetně SDH?

Na základě odeslání kvízu dochází ke zpracování zadaných osobních údajů soutěžících. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu správce, za účelem nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení výsledků soutěže. Dané údaje budeme zpracovávat max. 1 rok po termínu vyhlášení výsledků soutěže a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou osobní údaje zlikvidovány. Správcem údajů je SDH Jenišov. Údaje budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem údajů k jejímu vyhodnocení po dobu 1 roku a následně budou zlikvidovány.